onsdag 13 juli 2016

Mina portföljregler - hur sköter jag mig?

I ett tidigare inlägg visade jag upp mina portföljregler, och i det här inlägget kommer jag att gå igenom och se hur jag sköter mig och om jag följer det jag har sagt att jag ska göra. Fokus kommer vara på de generella reglerna.


Placera 80-95% i aktier - Godkänd? Ja!
Den nuvarande exponeringen mot aktier uppgår till 93,6%. Jag räknar med mina fonder i den här exponeringen eftersom det är aktiefonder.

Placera 5-20% i likvider/räntor - Godkänd? Ja!
Med en aktieexponering på 93,6% innebär det att resterande 6,4% är placerat i likvider/räntor. Det är nära den undre gränsen på 5%, men jag är fortfarande inom det uppsatta spannet.

Diversifiera bland bolag, sektorer, länder och valutor - Godkänd? Ja!
Just nu har jag 21 bolag, vilka är fördelade mellan 7 sektorer i 4 länder och valutor.

Runt 15-25 bolag - Godkänd? Ja!
Som jag nämnde ovan har jag 21 bolag just nu.

Portföljen bör ha en direktavkastning på runt 4% - Godkänd? Ja!
Portföljens direktavkastning uppgår till 4,15%.

Max 30% i en sektor (för IT, energi & råvaror gäller 20%) - Godkänd? Ja!
Den sektor som utgör störst del av portföljen just nu är fastighetssektorn, med en andel på 24,08%.

Max 12% i ett enskilt bolag - Godkänd? Nej!
H&M är mitt största innehav, och utgör just nu 14,22% av portföljen.

Max 10% i bolag utan utdelning - Godkänd? Ja!
Jag har inga bolag som inte betalar en utdelning till sina aktieägare.

Max 5% i bolag med hög risk (s.k "kryddor") - Godkänd? Ja!
Jag har inga bolag som jag anser kan klassas som hög risk och "krydda".

Max 10% av totala årliga utdelning får komma från ett enskilt bolag - Godkänd? Nej!
Utdelningen från H&M utgör 13,23% och Castellums utgör 11,60%.


Summering

När jag nu summerar kan jag konstatera att jag är godkänd på 8 av 10 portföljregler.

De två jag inte blev godkänd på kommer att lösa sig med tiden då det är något jag aktivt arbetar med att fixa till. Jag köper aktier i flera olika bolag, och detta gör att H&Ms andel kommer att minska samt att utdelningen kommer bli mer utspridd bland de olika bolagen i portföljen.

Följer du dina portföljregler?Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

2 kommentarer: