tisdag 10 maj 2016

Inköp H&M

Förra veckan bjöd på lägre kurser i en del bolag, och H&M var ett av dessa.


Inköp H&M


H&M handlades utan rätt till utdelning den 4 maj, vilket naturligt satte en press på kursen nedåt. Men bolaget backade mer än utdelningen och fortsatte sin resa nedåt den 6 maj. Det innebar att priset per H&M-aktie letat sig ner till den kurs som rådde i början på april. 

Jag hade tidigare tydligt gjort klart att jag inte tänkt öka i H&M innan bolagets vikt i portföljen minskat en aning. Men eftersom kursen nu hade letat sig ner en bit igen och jag kände att jag hade råd att spendera lite likvider så bestämde jag mig för att öka mitt ägande i bolaget. 

På kursen 265,90 ökade jag mitt innehav i H&M med 3 aktier, med en total kostnad på 800 kr inklusive courtage. Räknat på årets utdelning (9,75 kr per aktie) är direktavkastningen på detta köp 3,65%. Men min förhoppning är att bolaget höjer utdelningen nästa år, till iallafall 10 kr per aktie. Det kan väl inte anses vara orimligt?

Mitt innehav i H&M uppgår nu till 35 aktier, och bolaget utgör 13,77% av portföljen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar