Strategi

Min strategi är att investera i bolag med goda förutsättningar för att betala en långsiktigt stigande utdelning till mig som aktieägare. Den här typen av bolag är normalt sett stora, etablerade, och har en lång historik.

Alla utdelningar återinvesteras genom att köpa flera aktier, vilket innebär att jag får ta del av den fantastiska ränta på ränta-effekten som är magisk över lång tid. Det innebär konkret att jag får avkastning på den tidigare avkastningen, vilket gör att det går snabbare och snabbare med tiden.

Min målsättning är att köpa aktier regelbundet, i såväl uppgång som nedgång, detta för att undvika att tajma marknaden i någon större utsträckning och för att på sikt få ett bra GAV.

Jag investerar med taken att behålla mina innehav "för evigt", men jag är öppen för att sälja ett innehav om det visar sig att bolaget utvecklas åt fel håll och inte längre presterar så som jag tänkt.

Min strategi är alltså utdelningsinvestering och min avsikt är att köpa på mig aktier som tillsammans genererar ett långsiktigt stigande kassaflöde till mig år efter år.

Vill du se min portfölj? Klicka här!
Vill du se mina portföljregler? Klicka här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar