Strategi

Jag investerar i bolag med goda förutsättningar för att betala utdelningar till mig som aktieägare. Dessa bolag är normalt sett stora, etablerade och har en lång historik. Alla utdelningar återinvesteras genom att köpa fler aktier, detta för att dra nytta av ränta-på-ränta effekten som är magisk över lång tid.

Min målsättning är att köpa aktier regelbundet för att på sikt få ett bra anskaffningsvärde. Jag tycker dock att det tar emot att köpa när börsen är stark och har stigit, detta eftersom jag då får mindre aktier för pengarna. Med tanke på att jag kommer förbli nettoköpare för en lång tid framöver välkomnar jag nedgångar på börsen då det gör att framtida utdelningar kostar lite mindre.

Tanken är att jag ska behålla mina innehav "för evigt", men under vissa förutsättningar kan det bli aktuellt att minska eller sälja av ett innehav helt. Men tanken är i grund och botten att jag aldrig ska sälja och helt enkelt låta utdelningarna trilla in på kontot år efter år.

Vill du se min portfölj? Klicka här!
Vill du se mina portföljregler? Klicka här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar