söndag 1 juli 2018

Månadsrapport juni 2018

Ny månadsrapport - denna gången för juni!

Månaden har varit rätt bra överlag, men som alltid finns det områden och saker jag ser potential att förbättra framgent.

De förändringar jag pratade om vid förra månadsrapporten har jag fortsatt att implementera och jag tycker det rör sig i en tydlig positiv riktning framåt och det känns som att jag är på rätt väg.

Stockholmsbörsen stängde månaden på -0,68 procent, efter att den rört sig lite i sidled under större delen av månaden men där vi mot slutet fick se ökad volatilitet.

Nu tar vi en titt på siffrorna för juni månad.