söndag 18 februari 2018

Portföljens nya innehav

Portföljen fortsätter att utvecklas, och som titeln på detta inlägg avslöjar så har den utökats med ett nytt innehav.

Det totala antalet bolag i portföljen uppgår nu till 28 stycken, och många fler bolag än så vill jag försöka undvika att köpa in mig i då det kan bli jobbigt att hålla någorlunda koll över innehaven.

Jag har inte blivit trader, som någon påpekade förra gången jag publicerade min portfölj och mina senaste transaktioner, och min tanke är inte att sitta och köpa och sälja en massa innehav fram och tillbaka, utan detta är som sagt en fortsatt utvecklingsprocess för portföljen och så kommer det sannolikt alltid att vara.

Min inställning är att hitta bolag att äga "för alltid", men ibland kan man behöva omvärdera situationen för ett bolag, kasta ut det ur portföljen, och istället köpa in sig i något nytt. Det ska naturligtvis inte gå till överdrift om man som jag är en långsiktig investerare, men en viss öppenhet för att förutsättningar förändras måste man ändå ha - och det är något jag försöker bli bättre på.

Till detta kommer det att man måste vara öppen för att titta på bolag, branscher, eller regioner, som man tidigare inte lagt speciellt mycket tid och energi på att undersöka för att på så vis hitta nya bolag som kan vara intressanta för portföljen. Detta breddar ens perspektiv och förståelse, och det är också något jag aktivt arbetar med att förbättra.

Detta har lett till att jag kollat mer noggrant på bolag jag tidigare bara tittat som hastigast på och där i stunden avfärdat tills vidare. Men nyligen valde jag att gå igenom ett gäng dessa bolag och kolla lite närmre på några av dem, och där fastnade jag för det bolag jag nu köpt in mig i.

Portföljens nya innehav är.....

Det norska bolaget Storebrand!

Bolaget beskriver sig själva enligt följande:

"The Storebrand Group is a leading player in the Nordic market for long-term savings and insurance.

Storebrand's core business is within life and pension insurance, and offers a broad range of products within life insurance, property and casualty insurance, asset management and banking, to companies, public sector entities and private individuals. Storebrand's ambition is to deliver better pensions – easy and sustainable."

Storebrand växer bra och har en stark position på marknaden, den finansiella ställningen är robust, gynnas av stigande räntor, och med en ny utdelningspolicy på plats finns goda möjligheter för återföring av kapital till aktieägarna kommande år.

Jag kommer inte publicera någon genomgående analys av bolaget här på bloggen, utan uppdaterar er enbart på att jag har köpt in mig. Är ni intresserade av att läsa mer om bolaget så får ni ta en titt på deras sajt som ni hittar här ---> Storebrand IR

Detta initiala köp av 25 aktier skedde i tisdags till ett pris om 69,02 NOK per aktie. Bolagets aktie bytte senast händer till ett pris om 69,30 NOK vilket gör att mitt innehav är värt lite drygt 1 800 SEK. Detta motsvarar cirka 1 procent av min portfölj i nuläget.

Bolaget har ingen lång utdelningshistorik man kan luta sig tillbaka på då de enbart delat ut de två senaste åren (inkl. i år), och dessförinnan var den senaste utdelningen år 2011. De har däremot som sagt lanserat en ny utdelningspolicy som känns lovande.

"Storebrand's objective is to create attractive and competitive returns for shareholders through dividends and value creation in the business. Our ambition is to pay stable and growing base dividends combined with special dividends to reflect financial markets volatility and capital release. 

Storebrand aims to pay a dividend of more than 50% of Group result after tax. The Board of Directors ambition is to pay ordinary dividends per share of at least the same nominal amount as the previous year. Ordinary dividends are subject to a sustainable solvency margin of above 150%. If the solvency margin is above 180%, the Board of Directors intends to propose special dividends or share buy backs."

De har kort sagt avsikt att betala en stadigt stigande utdelning, kombinerat med extrautdelningar och återköp givet att den finansiella ställningen tillåter det.

Årets utdelning är på totalt 2,5 NOK per aktie (2,1 NOK ordinare + 0,4 NOK extra), vilket motsvarar en utdelningsandel på 47 procent (40 % exkl. extrautdelning). Den ordinarie utdelningen höjdes nyligen med 35 procent jämfört med förra årets utbetalning.

Direktavkastningen ligger på 3,6 procent inkl. extrautdelning och 3 procent exklusive. Det är ingen högutdelare direkt, men utdelningen ligger enligt mig på en rimlig nivå och de har goda förutsättningar att höja den framgent.


Vad tror du om Storebrand?


Image courtesy of Sira Anamwong at FreeDigitalPhotos.net

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar