söndag 9 oktober 2016

Analys av Indutrade

Indutrade analysIndutrade är en internationell industrikoncern som består av omkring 200 bolag i 27 länder och fyra världsdelar. Bolagets historia går tillbaka till 1978, men det var först 1989 som bolaget fick sitt nuvarande namn efter att ha blivit uppköpta av Industrivärden.

Bolaget säljer och utvecklar komponenter, system och tjänster med ett högt tekniskt innehåll som effektiviserar processer och flöden för kunder inom ett stort antal sektorer så som industri, energi och läkemedel. Inom flera nischade branscher har bolaget lyckats uppnå en ledande ställning som en långsiktig partner för kundernas behov. Man eftersträvar en god riskspridning mellan geografiska marknader, produktområden och nischer. En hög andel av bolagen inom koncernen prioriterar kunder som har ett återkommande behov. En repetitiv försäljning bidrar till stabilitet inom verksamheten och ger dessutom stabilare intäktsströmmar som går att förutsäga i en högre grad.

Verksamheten är uppdelad i sex affärsområden: engineering & equipment, flow technology, fluids & mechanical solutions, industrial components, measurements & sensor technology samt special products. Bolaget har en välbalanserad spridning över olika produktsegment, där de största är produktgrupperna är ventiler, hydraulik och industriell utrustning samt mätteknik. Indutrade är lågt beroende av en enda leverantör och har lyckats skapa stabila långsiktiga relationer med ledande leverantörer vilket ytterligare befäster bolagets ställning i de utvalda, nischade branscherna. Koncernens kundbas bedöms även vara diversifierad och stabil.

Källa: Indutrades årsredovisning 2015
Indutrade avser att växa såväl organiskt som genom förvärv. Bolaget har med andra ord en tydligt uttalad förvärvsstrategi som ska bidra till att öka tillväxten i bolaget, och man har genom bolagets historia lyckats genomföra flera framgångsrika förvärv. Historiskt har förvärv sått för en stor del av koncernens försäljningstillväxt, och avsikten är att även den framtida tillväxten ska uppnås genom fortsatta företagsförvärv. Målsättningen är att den genomsnittliga årliga tillväxten (drivet av både organisk och förvärvad tillväxt) ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Bolagen som Indutrade förvärvar är lönsamma och välskötta bolag som tillverkar eller säljer produkter på en tydlig marknad, och är dessutom verksamma i länder där det finns en stark handelstradition (exempelvis Benelux, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Schweiz Storbritannien och Österrike). De senaste 10 åren har Indutrade-koncernen förvärvat över 100 bolag, och i år har hittills 9 bolag förvärvats.

Både omsättning och vinst har haft en fin trend uppåt, och sedan 2005 har bolagets omsättning vuxit med i genomsnitt 12% per år. Bruttomarginalen har de senaste åren legat på omkring 34% samtidigt som rörelse- och vinstmarginal över tid ökat sedan finanskrisen.

Indutrades största ägare är Lundbergs med 26% av kapital och röster, och bolagets ordförande är ingen mindre än Fredrik Lunderg. Jag tycker det känns bra att bolaget har en storägare och ordförande av den digniteten då Lundberg minst sagt har en näsa för affärer och utveckling av verksamheter.

Den finansiella ställningen tycker jag ser relativt stabil ut om man ser till helheten. Soliditeten är 39,61% (genomsnitt senaste 10 åren: 37,89%), skuldsättningsgraden är 1,52 ggr (1,64 ggr), och nettoskulden uppgår till cirka 32% (28,50%). Bolagets balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) uppgår till 1,3, och vanligtvis brukar man gärna vilja se att balanslikviditeten ligger över 2.

Avkastningen på eget kapital (ROE) uppgår i dagsläget till cirka 23,5%, vilket är vad den legat på omkring de senaste 8 åren. Bolaget kan alltså uppvisa en hög, men även stabil, ROE och detta är något jag värdesätter väldigt högt. Även avkastningen på investerat kapital (ROIC) ligger på, i mina ögon, godkända nivåer om 15,85%.

Bolaget delade ut 3 kronor per aktie tidigare i år, vilket gav en utdelningsandel på cirka 40%. Målsättningen är att ligga mellan 30-60%, och de senaste fem åren uppgår den totala utdelningsandelen till 46%. Direktavkastningen är i dagläget cirka 1,6%.

I samband med finanskrisen sänkte bolaget utdelningen med -33%, vilket givetvis var ett hårt slag men bedömdes troligtvis nödvändigt för att klara av den rådande situationen. Men zoomar vi ut och kollar hur utdelningen sett ut över tid, från 2007 fram till idag, ser vi att den ökat med 5,54% per år (71% totalt under perioden) vilket inte kasst men inte heller jättebra. Det är dock en stabil ökning över tid, och inte en utdelning som kraftigt varierar år till år - vilket givetvis är bra.
Källa: Börsdata
Aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 2005, och bytte senast ägare för 183,50 kr. Bolaget handlas till P/E 24 och P/S 1,8, vilket indikerar en hög värdering. Även EV/EBIT ligger relativt högt på 19,9.

Aktiekursen har utvecklats väldigt väl sedan noteringen för 11 år sedan, och är sedan dess upp hela 659%. Men i den utvecklingen är inte utdelningarna inkluderat, vilket alltså innebär att totalavkastningen är än bättre. Meningslöst att kolla på detta egentligen, men samtidigt är det ju ändå drivet av att bolaget i någon mån presterat och gjort rätt saker.

Källa: Avanza
Risker då? Bolaget påverkas av konjunkturen och hur den allmänna efterfrågan på koncernens produkter och tjänster ser ut vilket gör att en lågkonjunktur kommer att påverka bolaget en del. Det finns även risker i form av ökad konkurrens från lågkostnadsländer, förändringar i leverantörsledet samt ränte- och finansieringsrisk. På bolagets hemsida kan man läsa mer om riskerna samt riskhanteringen. 

Slutord

Indutrade är ett väldigt intressant bolag som uppvisar flera kvalitéer och fina siffror, men värderingen är något hög tycker jag. Samtidigt är det ju så att bra bolag oftast fortsätter att vara just precis det, och att det därför är berättigat med en lite högre värdering.

Jag velar lite fram och tillbaka om jag ska köpa in mig på dessa nivåer, för att sedan successivt öka innehavet, eller om jag helt enkelt ska invänta lägre kursnivåer och slå till då. Men oavsett så känns det bra att ha gått igenom bolaget eftersom jag då utökat min kunskap till ett nytt bolag, vilket aldrig är fel.

Disclaimer: Jag äger alltså inga aktier i Indutrade när detta publiceras. Kom ihåg att alltid göra din egen analys och att bilda dig en egen uppfattning innan du bestämmer dig för att köpa in dig i ett bolag.

Vad är din syn på Indutrade?Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

7 kommentarer:

 1. På många sätt ett fint bolag, men precis som du skriver finns det en uppenbar risk för konkurrens från lågkostnadsländer. Och jag ser inte de konkurrensfördelar som skulle motsvara den höga värderingen, som är för hög. Finansiellt ser det ju stabilt ut, direktavkastningen är inte hög, men man klarar å andra sidan nästan att betala förvärven över kassaflödet, och det är ju en styrka, för skuldsättningen är inte heller så låg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller nja, de får ju faktiskt låna för att klara att betala utdelningen.

   Radera
  2. Du har helt rätt i att det finns vissa saker som utgör en risk, som exempelvis den ökande konkurrensen och brist på konkurrensfördelar och det är givetvis något man måste ta med i beräkningen.

   Värderingen är hög, men troligtvis är den det av en anledning också. Bolaget gör en hel del rätt och jag gillar den tydliga förvärvsstrategin som gör att de kan driva sin egen tillväxt. Men sen är det ju så att bara för att ett bolag presterar kan inte vilken värdering som helst accepteras, utan någonstans får man dra en gräns.

   Hur menar du med att de måste låna för att klara av att betala utdelningen? Syftar du på att utdelningen är högre än kassaflödet?

   Radera
 2. Trevlig analys!
  Du skriver att "Bolaget utvecklar komponenter, system och tjänster ... " Ordet utvecklar i den meningen går inte riktigt ihop med vad jag trodde om bolaget? Jag har fått för mig att dom var ett "rent" grossistbolag. Allså köper ventiler av tillverkare och sedan säljer dom till slutanvändare. Att deras egna utvecklingsverksamhet är högst begränsad? Vart har du hittat informationen att det är dom själva som utvecklar produkterna dom säljer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!

   I urklippet du citerar hade det råkat ske en miss, och där ska givetvis "säljer" även finnas med.

   Den informationen du syftar på är tagen från deras egna hemsida där de beskriver koncernen i korthet: Indutrade i korthet

   Radera
 3. INDU är ett självklart bolag i en långsiktig portfölj!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antar att du äger Indutrade? :-)

   Vi får väl se om bolaget letar sig in i min portfölj eller inte. Mycket hänger på värderingen och just nu är den relativt hög tycker jag.

   Radera