torsdag 2 juni 2016

Ökar i H&M


H&M fortsätter sin resa söderut, och jag har ännu en gång valt att öka mitt innehav i bolaget som redan tar en aningen för stor plats i portföljen. 

Jag ser dagens kursnivå som ett bra köptillfälle på lite längre sikt, och därför får faktiskt bolagets storlek i portföljen kliva lite åt sidan. 

Men eftersom jag kommer fortsätta öka mitt ägande i de övriga bolagen i portföljen, och möjligtvis ta in något nytt, så kommer H&Ms andel i portföljen att minska. På sikt vill jag gärna få ner H&M till den gräns på max 12% i ett enskilt innehav som jag tidigare satt upp. 

På kursen 250,50 kr valde jag att köp 5 st aktier, vilket resulterade i en total kostnad om 1256 SEK inklusive courtage. Direktavkastningen på detta köp är 3,89%, och vid en oförändrad utdelning nästa år ökar min utbetalning från bolaget med 48,75 SEK.

Mitt innehav i H&M uppgår nu till 40 st aktier, och bolaget utgör 14,84% av portföljen. Nästa vår förväntas jag få en utdelning på 390 SEK om utdelningen är densamma som i år.Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar